tirsdag 28. april 2009

Klimaendringer ved HF?

Takk til første og (foreløpig) eneste kommentar på min nyoppstartede blogg! Et interessant og oppmuntrende bidrag er alt jeg trenger av inspirasjon til å fortsette dette noe ubestemmelige prosjektet.

Når jeg er i UiB-hjørnet, kan jeg uttrykke min tilfredshet med at misnøyen med fakultetsledelsen omsider er kommet frem i dagen i forbindelse med nyvalget. Det har vært en merkelig ukultur ved HF lenge, der viktige samtaler skjer på gangene snarere enn på møter, som ofte bærer preg av stivhet og mistenksomhet. I hvert fall om formen er den samme som den gang jeg selv satt i fakultetsstyret som studentrepresentant på 80-tallet. Det var ikke lett å forstå mye av det som foregikk mellom alle de drevne representantene - de virket bare fornøyd om de fikk ordet slik at de kunne bruse med fjærene sine, helst lenge om gangen.

Nå har de to som stiller til nyvalg gitt den sittende ledelsen en realitetssjekk, og bra er det. Kommunikasjonen mellom instituttnivå og fakultetsledelsen har vært dårlig, skriver de: http://nyheter.uib.no/?modus=vis_leserbrev&id=43515 , visstnok til den sittende ledelsens overraskelse. Overraskelsen er i seg selv et tegn på at noe er galt. Det tyder nemlig på at misnøyen uttrykkes i andre fora enn der de hører hjemme. Hvorfor har man ikke - før nå - kunnet gå rett til ledelsen og sagt at hei, vi er misfornøyd med dere, vi blir ikke hørt, dere har liten tillit hos oss. I stedet har man "snakket sammen" på gangene om hvor ille alt er, og nærmest satt i gang konspiratoriske bevegelser med vikarierende motiver for å få endringer. Det er et sykdomstegn i en organisasjon når ærligheten bare lever i uformelt lag. Hvor kommer denne kollektive feigheten fra? Har det vært for mye fjærbrusing bakover i historien?

Vi får håpe de to nye kan få mer skikk på ting, og at det kan bli varige klimaendringer på HF. De later ihvertfall til å ha solid støtte, om man skal ta gangpraten alvorlig. Nå er jo HF et ekstremt sammensatt fakultet, der alle trekker i hver sin retning, så lett å lede er det neppe. Pluralisme er vel og bra, men står det i motsetning til fellesskap?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar