torsdag 18. juni 2009

Biologi og ubehag

Biologene Sigrun Eliassen og Christian Jørgensen (UiB) har et innlegg i BT 17/6 i forbindelse med teaterstykket Elephant Stories, der de avviser at biologismen har spredt seg til universitetene. Under tittelen "biologien og ubehaget" antyder de at vårt nye verdensbilde vil preges av "erkjennelsen av at kropp og sjel refererer til samme fysiske objekt", og at denne sammensmeltingen kan føles ubehagelig på det personlige plan.

Jeg har ikke hatt denne erkjennelsen, og jeg føler absolutt et ubehag ved den påstatte sammensmeltingen. Ubehaget hører imidlertid ikke hjemme på det personlige plan, men på et begrepsmessig og filosofisk plan. Som språkforsker med filosofiske inklinasjoner mener jeg utsagnet "sjelen refererer til et fysisk objekt" avslører om ikke biologistisk tenkning så i det minste et alvorlig kategorimistak. Enten man opererer med begreper som sjel, sinn eller psyke kan jeg selv ikke med min beste vilje gå med på at det refererer til et fysisk objekt. At kropp/hjerne og sjel/sinn griper i hverandre, og det på måter vitenskapen bare så vidt er begynt å finne ut av er en ting, men å blande sammen begreper som "kropp" og "sjel" og komme med lite gjennomtenkte utsagn om deres referanse er en ganske annen.

At forskerne i samme innlegg omtaler evolusjon som en "metode" forsterker inntrykket av at det står dårligere til med vitenskapsfilosofisk innsikt blant biologene våre enn jeg fryktet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar